Ing. Jiří Lhota, rozpočtování staveb, kalkulace staveb - Žďár nad Sázavou

Nabídka služeb

 • Na základě optimálně nastaveného poměru kvality a ceny se nám daří udržovat si stálé zákazníky. Naše služby spočívají především v:

 • Sestavování položkových rozpočtů - rozpočty jsou oceněné na základě směrných cen aktuální cenové hladiny databáze ÚRS

 • Sestavování slepých rozpočtů - jedná se o jednotlivé položky stavebních prací a dodávek s výkazy výměr, které slouží k ocenění dodavatelem

 • Sestavování výkazů výměr - je podklad sloužící k ocenění jednotlivých položek stavebních prací a dodávek

 • Analýza rozpočtů - analýza zda je rozpočet sestavený správně jak položkově (např. zda nejsou práce započteny vícekrát) tak i výměrově (kontorla výkazu výměr)

 • Cenová kontrola staveb - kontrola zda nedochází k plýtvání finančními prostředky, započítávání prací, které nejsou vůbec provedeny a podobně

 

 

 

Zákazníci

Investoři  

 • Kteří chtějí mít podrobný přehled o cenách dílčích stavebních prací a celé stavby pomocí nezávislého rozpočtu
 • Kteří potřebují připravit podklady pro výběr nejvhodnějsího dodavatele stavebních prací
 • Kteří potřebují znát předběžnou orientační cenu stavby

Stavební firmy

 • Požadující zpracovat výkazy výměr
 • Požadující sestavnení položkového rozpočtu například do výběrových řízení včetně úpravy kalkulačního vzorce na míru stavební firmy (režie, zisk, mzdové tarify...)

Projekční kanceláře

 • Požadující sestavení položkového rozpočtu jako součást projektové dokumentace

 

Kontakt

Kontaktní osoba

 

Fakturační údaje

 

Spojení

Ing. Jiří Lhota

Makovského 1604 / 16

Žďár nad Sázavou 591 01

Fio banka, a.s.

2300428497 / 2010

IČ: 01724681

E-mail: info@rozpoctovanistaveb.eu